Godsdiensten – stromingen – religies

Hoe zit dat nu eigenlijk met al die verschillende godsdiensten, stromingen en religies ?
Zijn die allemaal even waardevol ?
Wijzen die allemaal in dezelfde richting ?
Is de ene beter dan de andere ?
En hoe verhoudt het christelijk geloof zich ten opzichte van de andere godsdiensten, stromingen en religies ?

Met Wikipedia als voornaamste bron leggen we de puzzelstukjes op zijn plaats.

Na het bekijken van de video kan je, indien je dat wenst, op deze pagina’s een aantal bronnen en links terugvinden die als informatiebron werden gebruikt.


Je kan meteen de video starten

( Iets meer dan een uurtje )

Of je bekijkt liever eerst alleen de intro
( 4min )

Onderdelen in de video

00:00
03:1232:54
40:40


52:40
1:04:4

Intro   (3min)
1   Godsdiensten
03:12   Joodse geloof en christelijk geloof   (7min)
10:10    Islam   (9min)
21:53   Vergelijking joods-christelijke godsdienst versus islam   (11min)
2   Anti-godsdiensten   (7min)
3   Stromingen en religies   (12min)
Agnosticisme, atheïsme, humanisme, animisme
Hindoeïsme
Synthese   (12min)
Afronding

Na het bekijken van de video kan je, indien je dat wenst, op deze pagina’s een aantal bronnen en links terugvinden die als informatiebron werden gebruikt.  Je bereikt ze makkelijk via de voorziene knoppen in het menu bovenaan.

Zegen op je (zoek)tocht !!
Marc

Wie later graag een specifiek onderdeel van de video herbekijkt, kan op YouTube elk onderdeel apart starten via het voorziene menu ‘video verloop’.  Ga naar YouTube via deze link.

Algemene startpagina:  ‘Lijst van verschillende godsdiensten en religies’ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_religies_en_spirituele_tradities

Noot:
Vertrekkend vanuit de “Lijst van religies en spirituele tradities” op Wikipedia, heb ik veelvuldig interne links gevolgd en ook elders nog bijkomende informatie verzameld.  Bij het afronden van de video heb ik deze niet allemaal meer weten te achterhalen.  De bronnenlijst zal echter ruim voldoende zijn om zelf met het nodige opzoekwerk van start te gaan als je dat wenst.

Voor wie niet zo vertrouwd is met verwijzingen naar de bijbel:
De bijbel is samengesteld uit 66 canonieke boeken.  Elk boek draagt een naam.  Die naam kan verwijzen naar een thema, een persoon, de auteur, een geadresseerde, …
In het begin van elke bijbel vind je een lijst van deze boeken en vind je ook de gebruikelijke afkortingen om naar dat specifieke boek te verwijzen.  Zo verwijst ‘Joh’ naar het evangelie volgens Johannes ; ‘Jes’ verwijst naar het boek van de profeet Jesaja.
Op deze site vind je af en toe verwijzingen naar een bijbelboek.  Vb.: Joh 2:23 verwijst naar het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2 vers 23.